75 miljoner kronor i sanktionsavgift för Google

Författare:

|

Datum:

|

Datainspektionens beslut: Google brister i sitt sätt att hantera rätten att få sökresultat borttagna, därför straffas de med 75 miljoner kronor i sanktionsavgift. Google tänker överklaga resultatet.

2017 blev Datainspektionen klar med en granskning av hur Google hanterar rätten för enskilda att få sökresultat borttagna från Googles sökmotor för sökningar som innehåller personens namn i fall då resultaten exempelvis är oriktiga, irrelevanta eller överflödiga. Datainspektionen förelade då Google att ta bort ett antal sökträffar.

2018 inledde Datainspektionen en ny granskning av Google efter att ha fått indikationer på att flera av de resultat som skulle ha tagits bort fortfarande visades i sökningar. Nu är myndigheten klar med denna granskning och utfärdar en sanktionsavgift mot Google.

Läs mer här.