Google förlorar mål om rätten att bli glömd

Två affärsmän har krävt att Google ska avindexera information rörande äldre fällande domar mot dem. Google hävdar att informationen är av allmänintresse, att Google omfattas av undantaget för journalistisk verksamhet och att ärendena snarare rör ärekränkning än rätten att bli glömd (jfr C 131/12 Google Spain).

En domstol i London ger nu en av sökandena, i avgörandet kallad “NT2”, rätt:

“The crime and punishment information has become out of date, irrelevant and of no sufficient legitimate interest to users of Google Search to justify its continued availability, so that an appropriate delisting order should be made. … NT2 has frankly acknowledged his guilt, and expressed genuine remorse. There is no evidence of any risk of repetition. His current business activities are in a field quite different from that in which he was operating at the time. His past offending is of little if any relevance to anybody’s assessment of his suitability to engage in relevant business activity now, or in the future. There is no real need for anybody to be warned about that activity.”

Domstolen konstaterar bl a att informationen i en av de nyhetsartiklar som indexerats är felaktig och slår fast att Google inte ägnat sig åt journalistisk verksamhet.

Läs avgörandet i dess helhet här.

 

 

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart