Google förlorar mål om rätten att bli glömd

Två affärsmän har krävt att Google ska avindexera information rörande äldre fällande domar mot dem. Google hävdar att informationen är av allmänintresse, att Google omfattas av undantaget för journalistisk verksamhet och att ärendena snarare rör ärekränkning än rätten att bli glömd (jfr C 131/12 Google Spain).

En domstol i London ger nu en av sökandena, i avgörandet kallad “NT2”, rätt:

“The crime and punishment information has become out of date, irrelevant and of no sufficient legitimate interest to users of Google Search to justify its continued availability, so that an appropriate delisting order should be made. … NT2 has frankly acknowledged his guilt, and expressed genuine remorse. There is no evidence of any risk of repetition. His current business activities are in a field quite different from that in which he was operating at the time. His past offending is of little if any relevance to anybody’s assessment of his suitability to engage in relevant business activity now, or in the future. There is no real need for anybody to be warned about that activity.”

Domstolen konstaterar bl a att informationen i en av de nyhetsartiklar som indexerats är felaktig och slår fast att Google inte ägnat sig åt journalistisk verksamhet.

Läs avgörandet i dess helhet här.

 

 

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

Forum för Dataskydd är ett kompetensnätverk som arbetar med att stärka fokuset på dataskydd. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från mer är 750 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
Student: 400 kr per år.This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Go to cart