Google flyttar användardata från England till USA pga Brexit.

Författare:

|

Datum:

|

Med anledning av Brexit ska Google flytta användardata från England och förvara den i USA under ledning av Trumps regering. Detta för att England inte längre omfattas av EU:s dataskydd. Läs mer här.