Går det att radera en avliden släktings sociala mediekonto?

Den franska dataskyddsmyndigheten CNIL har utfärdat riktlinjer för radering av personuppgifter om avlidna personer med avseende sociala nätverkskonton. I riktlinjerna beskrivs till exempel vart man kan vända sig och på vilket sätt man kan uppdatera eller radera en avliden släktings sociala mediekonto.

Rätt att uppdatera den avlidnes profil

När en person avlidit fortsätter ofta dennes profil på sociala medier att existera om inte någon släkting eller arvinge kontaktar plattformen och ber dem att uppdatera eller radera profilen. Enligt artikel 85 i dataskyddslagen, som rör skyddet av personuppgifter, har en släkting eller arvinge rätt att uppdatera eller radera den avlidne släktingens profil.

Riktlinjerna innehåller även specifik information om vilka formulär på vilken social medieplattform som ska fyllas i och länkar till dessa. Bland plattformarna finns Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, Microsoft/Outlook, Twitter och Yahoo.

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart