Går det att radera en avliden släktings sociala mediekonto?

Författare:

|

Datum:

|

Den franska dataskyddsmyndigheten CNIL har utfärdat riktlinjer för radering av personuppgifter om avlidna personer med avseende sociala nätverkskonton. I riktlinjerna beskrivs till exempel vart man kan vända sig och på vilket sätt man kan uppdatera eller radera en avliden släktings sociala mediekonto.

Rätt att uppdatera den avlidnes profil

När en person avlidit fortsätter ofta dennes profil på sociala medier att existera om inte någon släkting eller arvinge kontaktar plattformen och ber dem att uppdatera eller radera profilen. Enligt artikel 85 i dataskyddslagen, som rör skyddet av personuppgifter, har en släkting eller arvinge rätt att uppdatera eller radera den avlidne släktingens profil.

Riktlinjerna innehåller även specifik information om vilka formulär på vilken social medieplattform som ska fyllas i och länkar till dessa. Bland plattformarna finns Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, Microsoft/Outlook, Twitter och Yahoo.

Läs mer här.