Fortsatt stopp av appen Smittestopp

Det norska Datatilsynet fastslår ett fortsatt stopp av den norska smittspårningsappen Smittestopp då de anser att appen fortfarande inte lever upp till vad som anses vara i enlighet med användarnas integritetsrättigheter.

Bristfällig dokumentation

Det Norska Folkhälsoinstitutet (FHI) hade fram till den 23 juni att dokumentera och göra nödvändiga ändringar för att återuppta användandet av appen. Således skickade FHI ett svarsbrev med dokumentationen till det norska Datatilsynet den 24 juni.

Efter Datatilsynets granskning av dokumentationen fastslår de fortsatt stopp av appen Smittestopp. Detta då de anser att dokumentationen är bristfällig gällande bland annat appens användbarhet. De menar att FHI har valt lösningar som strider mot rekommendationerna från bland annat EDPB och WHO. Särskilt kritisk vad Datatilsynen till den bristfälliga dokumentationen kring nödvändigheten av att använda GPS i appen.

Läs mer här.

Ta del av beslutet här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart