Fortsatt stopp av appen Smittestopp

Författare:

|

Datum:

|

Det norska Datatilsynet fastslår ett fortsatt stopp av den norska smittspårningsappen Smittestopp då de anser att appen fortfarande inte lever upp till vad som anses vara i enlighet med användarnas integritetsrättigheter.

Bristfällig dokumentation

Det Norska Folkhälsoinstitutet (FHI) hade fram till den 23 juni att dokumentera och göra nödvändiga ändringar för att återuppta användandet av appen. Således skickade FHI ett svarsbrev med dokumentationen till det norska Datatilsynet den 24 juni.

Efter Datatilsynets granskning av dokumentationen fastslår de fortsatt stopp av appen Smittestopp. Detta då de anser att dokumentationen är bristfällig gällande bland annat appens användbarhet. De menar att FHI har valt lösningar som strider mot rekommendationerna från bland annat EDPB och WHO. Särskilt kritisk vad Datatilsynen till den bristfälliga dokumentationen kring nödvändigheten av att använda GPS i appen.

Läs mer här.

Ta del av beslutet här.