Företaget bakom ChatGPT öppnar kontor i EU

Författare:

|

Datum:

|

OpenAI, företaget bakom den textgenererande AI:n ChatGPT, öppnar sitt första kontor i Europeiska unionen, rapporterar Techcrunch. Detta är OpenAI:s tredje kontor, efter San Francisco och London.

Syftet med att öppna kontoret kan enligt Tech Crunch vara att bolaget vill bygga bättre relationer med lagstiftare, tillsynsmyndigheter och kunder i Europeiska unionen. Vidare rapporterar TechCrunch att detta kan ses som en signal från företaget att man tar dataskyddet på allvar, eftersom företaget har haft problem med dataskyddsmyndigheter i EU-länderna och även har stött på flera rättsliga utmaningar.

Den kommande EU-lagen om artificiell intelligens är en annan fråga som företaget också fokuserar på. I juni i år rapporterade Forum för Dataskydd att Europaparlamentet hade antagit sin första ståndpunkt om AI-lagen.

Nu befinner sig Europaparlamentet och Europeiska unionens råd i en process som kallas trialog. I denna fas måste de två lagstiftande organen i Europeiska unionen förhandla och sy ihop en kompromiss. Akten kan endast antas om båda organen är överens och godkänner samma text. Enligt planen kommer detta ske före årsskiftet.

Det finns en hel rad frågor som måste hanteras när man använder generativ AI. Som vi tidigare har rapporterat kan det uppstå problem kopplade till skyddet av personuppgifter och affärshemligheter, vilket har fått många företag att förbjuda sina anställda att använda sådana verktyg, enligt en rapport från BlackBerry.

I mars i år rapporterade vi dessutom att generativ AI kan användas för identitetskapning och för att sprida desinformation. Den 14 september avslöjade brittiska public service att man upptäckt att generativ AI används för att skapa och distribuera falska vetenskapsvideor riktade till barn.

Enligt BBC:s reportage används generativ artificiell intelligens både för att skapa manus till vetenskapligt falska videor och för att skapa fängslande videobeskrivningar. I sin granskning fann BBC att de falska vetenskapsvideorna togs emot bättre av YouTubes algoritm. Därmed konkurrerar de falska videorna ut legitimt vetenskapligt innehåll.

Läs mer

TechChrunch, OpenAI to open its first EU office as it readies for regulatory hurdles, 14 September 2023

TechChrunch, ChatGPT-maker OpenAI accused of string of data protection breaches in GDPR complaint filed by privacy researcher, 30 Augusti 2023

Forum för Dataskydd, EU-Parlamentet: AI-lag skyddar demokratin och människor, 19 Juni 2023

Forum för Dataskydd, Generativ AI – en Pandoras ask för säkerheten?, 18 Augusti 2023 

Forum för Dataskydd, Hur AI text- och bildgeneratorer kan utnyttjas i skadliga syften, 10 Mars 2023 

BBC, Bad science: AI used to target kids with disinformation on YouTube – BBC World Service, 14 September 2023