Folksam har delat personuppgifter med bla Facebook – anmäler sig själva till Datainspektionen

Författare:

|

Datum:

|

På försäkringsbolaget Folksams hemsida rapporterar de idag om att de anmäler sig själva till Datainspektionen efter att de vid en intern kontroll upptäckt att cirka en miljon personers uppgifter har delats med bolagets digitala samarbetspartners. Vissa uppgifter som delats kan klassas som känsliga, skriver de på hemsidan. Delningen är stoppad och Folksam har begärt att få uppgifterna raderade hos partnerföretagen.

Kan väcka oro hos kunder

Vidare går det att läsa att Folksam förstår att detta kan väcka oro hos deras kunder och att de ser allvarligt på det inträffade. I nuläget finns det inte några uppgifter som tyder på att informationen har använts av tredje part på något otillbörligt sätt, skriver Folksam.

Bland de företag som har mottagit uppgifter från Folksam finns Facebook, Google, Microsoft, LinkedIn och Adobe.

Läs mer här.