Finskt företag åläggs ändra hantering av samtycke

Författare:

|

Datum:

|

Ett finskt företag har ej följt EU:s allmänna dataskyddsförordning gällande samtyckte om behandling av personuppgifter, meddelar finska biträdande dataskyddsombudsmannen. Företaget åläggs att ändra hur de inhämtar samtycke då de i dagsläget hanterar samtycke via en coockie-banner där användaren inte kan på ett enkelt sätt samtycka eller neka. Läs mer här.