Facit för Datainspektionens verksamhet under GDPR-året

Författare:

|

Datum:

|

För drygt ett år sedan föreslog regeringen att Datainspektionens anslag skulle höjas med 30 miljoner kronor. Vi bedömde då att myndigheten sannolikt kommer behöva ytterligare anslag för att kunna hantera anmälningar och incidentrapporter, och även för att stärka kommunikationsarbetet och den tekniska plattformen.

Kraftig ökning av ärenden – som väntat

Av Datainspektionens årsredovisning för 2018 framgår nu att antalet inkommande ärenden ökat från ca 8 000 till ca 25 000. Myndigheten tog emot 2 262 incidentrapporter och ca 1 800 klagomål från enskilda (att jämföra med omkring 250 2017).

Myndighetens medarbetare besvarade 8 500 frågor via telefon och närmare 11 000 skriftliga frågor. 16 000 samtal nådde inte fram, detta trots att antalet medarbetare ökade från 57 till 87 under året.

Svårt behålla kompetens

Parallellt med nyrekryteringen gick många vidare till andra uppdrag. En förklaring uppges vara den ökade efterfrågan på dataskyddskompetens. Enligt årsredovisningen har 70 procent av medarbetarna varit anställda kortare tid än 18 månader.

Datainspektionen konstaterar vidare att myndighetens eget digitaliseringsarbete kommer kräva fortsatta investeringar.

Läs också: Hur långt räcker 30 miljoner?