Facit för Datainspektionens verksamhet under GDPR-året

För drygt ett år sedan föreslog regeringen att Datainspektionens anslag skulle höjas med 30 miljoner kronor. Vi bedömde då att myndigheten sannolikt kommer behöva ytterligare anslag för att kunna hantera anmälningar och incidentrapporter, och även för att stärka kommunikationsarbetet och den tekniska plattformen.

Kraftig ökning av ärenden – som väntat

Av Datainspektionens årsredovisning för 2018 framgår nu att antalet inkommande ärenden ökat från ca 8 000 till ca 25 000. Myndigheten tog emot 2 262 incidentrapporter och ca 1 800 klagomål från enskilda (att jämföra med omkring 250 2017).

Myndighetens medarbetare besvarade 8 500 frågor via telefon och närmare 11 000 skriftliga frågor. 16 000 samtal nådde inte fram, detta trots att antalet medarbetare ökade från 57 till 87 under året.

Svårt behålla kompetens

Parallellt med nyrekryteringen gick många vidare till andra uppdrag. En förklaring uppges vara den ökade efterfrågan på dataskyddskompetens. Enligt årsredovisningen har 70 procent av medarbetarna varit anställda kortare tid än 18 månader.

Datainspektionen konstaterar vidare att myndighetens eget digitaliseringsarbete kommer kräva fortsatta investeringar.

Läs också: Hur långt räcker 30 miljoner?

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart