Facebook kan behöva radera information globalt

I början av oktober kom EU-domstolen med ett nytt avgörande om möjlighet att kräva att en tjänsteleverantör såsom Facebook ser till att en olaglig handling ska förhindras eller upphöra.

I domen klargjordes bland annat att en medlemsstat ska kunna förelägga en värdtjänstleverantör att radera viss information som denne lagrar “…vars innehåll är identiskt med innehållet i information som dessförinnan förklarats olaglig eller att blockera åtkomsten till denna information, oavsett vem som har begärt att få den lagrad.” Värdtjänstleverantören kan vidare bli tvungen att radera informationen eller blockera åtkomst till informationen globalt.

Läs hela domen här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

Medlemmar går gratis på våra seminarier och till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
Student: 400 kr per år.This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Go to cart