Nu kan du klaga på avstängning från sociala medier

Författare:

|

Datum:

|

Nu har EU:s lag för digitala plattformar, Digital Service Act (DSA), delvis trätt i kraft. Från 25 augusti 2023 gäller DSA enligt EURACTIV stora teknikföretag, och från och med februari 2024 kommer lagen att gälla fullt ut för en mängd plattformar för digitala tjänster, inklusive nystartade teknikföretag.

DSA antogs i november 2022 och ställer nya krav på innehållsmoderering, flaggning av olagligt innehåll på nätet och en löpande riskbedömning i syfte att skydda alla nätanvändare från att råka illa ut på nätet, genom att t.ex. skydda dem från näthat och desinformation. 

I och med att DSA träder i full kraft måste 19 stora teknikföretag med över 45 miljoner användare, som klassificeras som antingen mycket stora onlineplattformar (very large online platforms, VLOP) eller mycket stora online-sökmotorer (Very Large Online Search Engines, VLOSE), lämna in sina riskbedömningar till EU-kommissionen och följa strikta regler. Detta inkluderar åtgärder för att bekämpa olagligt innehåll, tjänster och varor online.

Ett företag som inte uppfyller kraven i DSA kan straffas med mycket höga sanktionsavgifter på upp till 6 % av företagets globala årsomsättning, och ytterligare konsekvenser som att plattformen utestängs från EU:s inre marknad.

Vad innebär det för digitala plattformar och användare?
DSA kommer särskilt att förbättra möjligheten att få bort skadligt innehåll på nätet och samtidigt förbättra skyddet av användarnas grundläggande rättigheter på internet, inklusive yttrandefriheten.

Fortsättningsvis skapar lagen en kraftfull offentlig tillsyn av onlineplattformar som Meta:s Facebook, Instagram och Elon Musks relativt nyligen förvärvade X (tidigare känt som Twitter), som har mer än 45 miljoner användare i EU och som används av mer än 10 % av EU:s befolkning. 

Lagen kräver också att stora sökmotorer och mycket stora plattformar inrättar detaljerade mekanismer för att plattformens användare ska kunna flagga skadligt innehåll, varor och tjänster. I detta arbete har plattformarna en särskild skyldighet att samarbeta med ”betrodda anmälare”.

De ”betrodda anmälarna” är organisationer som har en dokumenterad erfarenhet av att flagga olagligt innehåll på plattformar. Enligt DSA:s riktlinjer ska organisationernas tjänster för att flagga olagligt eller skadligt innehåll prioriteras när innehåll modereras. 

Därutöver kräver lagen att stora digitala plattformar inför effektiva skyddsåtgärder för onlineanvändare, däribland en mekanism för användare att ifrågasätta plattformens modereringsbeslut. Detta kommer att göra det möjligt för användare att ifrågasätta plattformens beslut att stänga ned deras konton eller profiler när de har belägg för att dessa åtgärder kan ha vidtagits på ett orättvist sätt till användarens nackdel. 

Med dessa åtgärder på plats har plattformsanvändare rätt att lämna in klagomål om deras Facebook-, Instagram-, X- eller andra plattformskonton orättvist stängts ned och få modereringen granskad. 

Lagen kräver att stora plattformar och sökmotorer förhindrar missbruk av deras tjänster och förbjuder användningen av vissa typer av riktade annonser, särskilt annonser som riktar sig till barn, vissa etniciteter, sexuella läggningar och politiska åsikter. 

I och med att DSA delvis träder i kraft för stora plattformar och sökmotorer idag, börjar också nedräkningen mot den 24 februari 2024 när förordningen kommer att gälla alla digitala platformar som är verksamma i EU.

Läs mer

EURACTIV.com, nyhetsartikel, EU Digital Services Act: Challenges remain as enforcement begins, 2023-08-24.

Europeiska Kommissionen, pressmeddelande, Digital Services Act: Commission designates first set of Very Large Online Platforms and Search Engines, 2023-04-25.

Europeiska Kommissionens hemsida, strategi och policy, The Digital Services Act: ensuring a safe and accountable online environment.

Forum för Dataskydd, nyhetsartikel, Maktbalansen på internet ändras med ny EU-lag, 2022-04-28.

Lagtexten till Digital Services Act i Eurlex på Engelska

Lagtexten till Digital Services Act i Eurlex på Svenska