Europadomstolen uttalar sig om övervakning av anställdas e-post

Författare:

|

Datum:

|

Europadomstolen slog nyligen fast att arbetsgivare måste meddela arbetstagare om deras e-postkorrespondens övervakas. Målet rör ett tio år gammalt fall i vilket en rumänsk arbetstagare använt jobbmailen för att kommunicera med sin familj. Korrespondensen avlyssnades utan arbetstagarens vetskap.

Rumänska domstolar dömde till arbetsgivarens fördel. Det gjorde även Europadomstolen i sitt första avgörande. Men domstolens Grand Chamber konstaterar nu att mannens rätt till integritet kränkts.

Europadomstolen uttalar i avgörandet att avlyssning kan vara tillåten om arbetstagare informerats om hur och varför e-posten avläses och hur informationen kan komma att användas.

Sex domare var skiljaktiga.