Europadomstolen uttalar sig om övervakning av anställdas e-post

Europadomstolen slog nyligen fast att arbetsgivare måste meddela arbetstagare om deras e-postkorrespondens övervakas. Målet rör ett tio år gammalt fall i vilket en rumänsk arbetstagare använt jobbmailen för att kommunicera med sin familj. Korrespondensen avlyssnades utan arbetstagarens vetskap.

Rumänska domstolar dömde till arbetsgivarens fördel. Det gjorde även Europadomstolen i sitt första avgörande. Men domstolens Grand Chamber konstaterar nu att mannens rätt till integritet kränkts.

Europadomstolen uttalar i avgörandet att avlyssning kan vara tillåten om arbetstagare informerats om hur och varför e-posten avläses och hur informationen kan komma att användas.

Sex domare var skiljaktiga.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart