EU stärker skyddet för visselblåsare

Författare:

|

Datum:

|

För drygt två år sedan stärktes skyddet för visselblåsare i Sverige. Reglerna innefattar bl a en rätt att utan repressalier slå larm om allvarliga missförhållanden externt om det inte gett resultat att göra det internt. Ett tiotal EU-länder har liknande regelverk.

Europaparlamentet har nu antagit ett minimidirektiv till skydd för den som rapporterar om brott mot bl a konsument- och dataskyddsregler. Visselblåsare uppmanas att i första hand använda sig av interna kanaler. Vidtas inte åtgärder ska visselblåsaren enligt förslaget kunna slå larm externt, exempelvis till media. Reglerna omfattar utöver arbetstagare exempelvis aktieägare, styrelseledamöter och volontärer, samt personer som hjälper visselblåsare att slå larm.

Lagstiftningen ska nu godkännas av ministerrådet, därefter har medlemsländerna två år på sig att införa direktivet.