EU stärker skyddet för visselblåsare

För drygt två år sedan stärktes skyddet för visselblåsare i Sverige. Reglerna innefattar bl a en rätt att utan repressalier slå larm om allvarliga missförhållanden externt om det inte gett resultat att göra det internt. Ett tiotal EU-länder har liknande regelverk.

Europaparlamentet har nu antagit ett minimidirektiv till skydd för den som rapporterar om brott mot bl a konsument- och dataskyddsregler. Visselblåsare uppmanas att i första hand använda sig av interna kanaler. Vidtas inte åtgärder ska visselblåsaren enligt förslaget kunna slå larm externt, exempelvis till media. Reglerna omfattar utöver arbetstagare exempelvis aktieägare, styrelseledamöter och volontärer, samt personer som hjälper visselblåsare att slå larm.

Lagstiftningen ska nu godkännas av ministerrådet, därefter har medlemsländerna två år på sig att införa direktivet.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart