EU-kommissionens rapport gällande dataskyddsregler nu publicerad

Den 24 juni i år offentliggjorde EU-kommissionen en rapport gällande tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft för drygt två år sedan.

Den offentliggjorda rapporten visar att GDPR har uppfyllt de flesta av sina mål, särskilt genom att erbjuda medborgarna en stark uppsättning verkställbara rättigheter och genom att skapa ett nytt europeiskt system för styrning och verkställighet.

Modernisera mekanismer för dataöverföring

EU-kommissionen skall, enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), rapportera om tillämpningen och översynen av förordningen med en första rapport efter två år och därefter vart fjärde år. I rapporten presenteras en förteckning över åtgärder som ytterligare ska underlätta tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen för alla berörda parter med särskilt fokus på små och medelstora företag. Detta för att främja samt vidareutveckla en verkligt europeisk dataskyddskultur samt ett kraftfullt verkställande. 

För att nå den fulla potentialen i internationella uppgiftsöverföringar ska kommissionen fortsätta sitt arbete mot en adekvat skyddsnivå med sina partner runt om i världen. Utöver detta håller kommissionen, i samarbete med Europeiska dataskyddsstyrelsen, på att modernisera andra mekanismer för dataöverföring, inbegripet standardavtalsklausuler, det mest använda verktyget för dataöverföring.

Läs hela rapporten här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart