EU-kommissionen finansierar 9 projekt inom IT och sekretess

Författare:

|

Datum:

|

EU-kommissionen satsar 49 miljoner euro på innovation och forskning. Fem av dessa projekt ska hjälpa utveckling inom IT-säkerhet och sekretesslösningar för små och medelstora bolag och de resterande inom sjukvård och logistik. Syftet är att stärka EU:s cybersäkerhet och vara bättre förberedd för att motverka incidenter.
Läs mer här.