EU experimenterar med decentraliserade sociala medier

Författare:

|

Datum:

|

Förra veckan rapporterade Forum för Dataskydd att EU-politikerna den 23 april 2022 hade nått en preliminär överenskommelse för en ny lag. Digital Services Act förväntas rubba maktbalansen på Internet och reglera sociala medieplattformar.

En vecka senare, den 28 april 2022, lanserade EU två egna sociala medieplattformar, EU Voice och EU Video, som drivs av European Data Protection Supervisor (EDPS). EDPS är en EU-myndighet som övervakar hur EU:s institutioner följer EU:s dataskyddsregler och ger råd till EU:s politiker om hur de bör utforma tekniklagar. Plattformarna EU Voice och EU Video befinner sig för närvarande i en pilotfas.

Tidpunkten för lanseringen har en symbolisk betydelse. EU har lanserat de två nya digitala tjänsterna i ett försök att främja en ökad digital suveränitet och ett minskat beroende av stora leverantörer av digitala tjänster utanför EU. De valda tekniska lösningarna ligger även i linje med Europeiska kommissionens strategi för programvara med öppen källkod 2020–2023.

“Med lanseringen av pilotprojektet EU Voice och EU Video vill vi erbjuda alternativa plattformar för sociala medier som sätter individerna och deras rätt till integritet och dataskydd i första rummet. Konkret innebär detta till exempel att EU Voice och EU Video inte är beroende av överföringar av personuppgifter till länder utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, att det inte finns några annonser på plattformarna och att det inte förekommer någon profilering av personer som kan komma att använda plattformarna. Dessa åtgärder ger bland annat enskilda personer möjlighet att styra och kontrollera hur deras personuppgifter används.” säger Wojciech Wiewiórowski, European Data Protection Supervisor (vår översättning av citatet till svenska).

EDPS har lanserat de nya plattformarna EU Voice och EU Video som alternativ till de centraliserade sociala medierna Twitter och YouTube. Plattformarna bygger på lösningar med öppen källkod som kallas Mastodon och PeerTube. På dessa plattformar har EU:s institutioner egna konton där de kan göra statusuppdateringar och ladda upp videoklipp. Allmänheten kan också interagera med dessa statusuppdateringar och videor genom att använda motsvarande funktioner för att retweeta, gilla och kommentera.

Endast företrädare för EU-institutionerna kan registrera ett konto på de två EU-servrarna. Även om du inte har ett konto på deras servrar kan du ändå interagera med EU-institutionerna. Mastodon och PeerTube är decentraliserade sociala medier som gör det möjligt för användare att kommunicera med varandra även när deras konton bor på olika servrar. Det är som e-post: En person med ett Gmail-konto kan fritt skicka meddelanden till någon som har Telia som e-postleverantör.

Föreställ dig att du bara behöver ett användarkonto för alla dina sociala medier. Du finns på Twitter, men du kan fortfarande umgås med dina vänner på andra plattformar, oavsett om de finns på YouTube, LinkedIn, Facebook eller Instagram. Du skulle kunna följa, gilla och kommentera deras YouTube-videor utan att ha ett YouTube-konto. Plattformar kan bara interagera med varandra på detta sätt om alla servrar ”talar samma språk”, om de använder ett gemensamt protokoll. Faktum är att Mastodon och PeerTube gör just detta.

Mastodon och PeerTube är en del av Fediversum, som är en kombination av orden Federation och Universum. Mastodon och PeerTube servrar ingår i ett ekosystem av decentraliserade sociala medieservrar som pratar samma språk.

Det möjliggör kommunikation mellan servrar och även tvärs över appar. Det gemensamma språket heter ActivityPub. År 2018 blev ActivityPub en officiell webbstandard som rekommenderas av World Wide Web Consortium (W3C).

Några av de EU-institutioner som har en Mastodon-kanal är: Europeiska kommissionen, EU-domstolen, European Data Protection Supervisor och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter.

EDPS vill genom pilotprojektet samla in feedback från användarna. Vidare ser EDPS pilotprojektet som ett symboliskt startskott som markerar övergången till mer integritetsvänliga plattformar för sociala medier.

Läs mer här:

EU Voice:

EU Video:

Pressmeddelande från EDPS 28 april 2022

Wikipedia artikel om Fediversum

Om du vill skaffa dig ett Mastodon-konto