Ett stort svenskt hyrläkarföretag har drabbats av ett omfattande dataintrång – utpressas!

Det handlar om en läcka med uppgifter om över 12 000 svenska och norska läkare och sjuksköterskor, rapporterar SVT Nyheter. Databasen har skickats till både SVT och Datainspektionen av en anonym avsändare. Avsändaren skriver att databasen innehåller uppgifter från hyrläkarföretaget Läkarleasing.

Uppgifter om löner och löneanspråk

De uppgifter som databasen innehåller är av känslig karaktär och innehåller bland annat uppgifter om löner och löneanspråk från enskilda läkare och sjuksköterskor. Dessutom innehåller den omdömen om enskilda personer samt en del lösenord som avsändaren säger kommer att läggas ut online inom kort.

Lösensumma på 4 miljoner

Läkarleasing har gjort en anmälan till Datainspektionen om att ”information har gått förlorad på något sätt, till exempel genom att en dator blivit stulen”, bekräftar bolaget för SVT. Bolaget har även polisanmält händelsen då det finns en misstanke om att en tidigare anställd kan berett sig tillgång till hemlig information av den här typen. SVT rapporterar även att Läkarleasing har mottagit krav på lösensummor i motsvarande fyra miljoner i Bitcoin.

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart