Ett IT-företag i Malta blev ålagt med en sanktionsavgift på €65 000 efter en omfattande dataläcka som påverkade två tredjedelar av Maltas befolkning

Tillsynsmyndigheten i Malta, Information and Data Protection Commissioner, IDPC, har ålagt IT-företaget C-planet med en sanktionsavgift på € 65 000, motsvarande cirka 675 000 svenska kronor. C-planet anlitades av Arbetarpartiet i Malta för att hantera privat information om maltesiska väljare. En tillsyn av företaget påbörjades på begäran av en oberoende valkandidat, Arnold Cassola.

Hur gick dataintrånget till och vilka personuppgifter var det fråga om?

Personuppgifter tillhörande 337 384 väljare offentliggjordes online i samband med en dataläcka i april 2020. Informationen kom ursprungligen från Arbetarpartiets databas där det fanns en intern lista under namnet ”Local Area Network” som innehöll väljares personuppgifter.

Personuppgifterna som röjdes i samband med läckan var namn, adresser, ID-korts uppgifter, telefonnummer och uppgifter om väljarnas avsikter. IDPC bekräftade att de sistnämnda uppgifterna identifierade de enskilda väljarnas politiska åsikt. De anses därför vara särskilt känsliga och tillsynsmyndigheten konstaterade att C-planet bröt mot GDPR genom att behandla dessa utan någon giltig laglig grund.

Utöver uppgifter som kom från sekretessbelagda röstlängder, innehöll listan antingen en etta eller en tvåa som stod bredvid väljarens namn. Ettan stod för att väljaren var att se som Arbetarpartiets anhängare, medan tvåan angav att väljaren sympatiserade med Nationalistpartiet. IDPC bekräftade att uppgifter som identifierade de enskilda väljarnas politiska åsikt ingick i databasen. Enligt uppgifter om Europeiska valresultat från Europaparlamentet fick Arbetarpartiet 54,29% av rösterna och Nationalistpartiet 37,9%.

Arbetarpartiet tog avstånd från intrånget och anser att deras användning av data är förenlig med GDPR.

Vad kom IDPC fram till?

IDPC konstaterade att C-planet, som identifierades som den personuppgiftsansvarige för informationen, behandlade personuppgifterna som offentliggjordes i samband med läckan, i strid med gällande dataskyddslagstiftning. Vidare framförde IDPC att C-planet har underlåtit att vidta lämpliga åtgärder för att garantera en lämplig säkerhetsnivå. C-planets underlåtande var enligt tillsynsmyndigheten det som ledde till intrånget.

Sen anmälan till dataskyddsombud och bristande information till de drabbade registrerade

Utöver det som nämndes ovan hade företaget underlåtit att anmäla incidenten inom den tidsfrist som föreskrivs i lagstiftningen. C-planet missade dessutom att informera de registrerade om att deras data har offentliggjorts i en dataläcka.

Läs mer Här

Källan till uppgifter om valresultat finns Här

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart