En ”andra våg” i GDPR-arbetet, konstaterar Datainspektionen i sin årsredovisning för 2019.

Författare:

|

Datum:

|

Många organisationer har kommit till nästa nivå i sitt dataskyddsarbete. Om 2018 för många präglades av intensiva förberedelser inför dataskyddsreformen och att få grundläggande processer och rutiner på plats, så har 2019 snarare kännetecknats av att få strukturerna att fungera i praktiken, och utmaningar i form av mer komplexa rättsliga frågor och tolkningar. Det är också tydligt att medborgarna har allt högre förväntningar på att deras persondata hanteras på ett korrekt, säkert och transparent sätt.

I årsredovisningen redogörs för det stora antal frågor, klagomål och anmälningar som Datainspektionen har hanterat. Inspektionen inledde även under året 60 tillsynsärenden i sin tillsynsverksamhet samt ledde eller på andra sätt berördes av ett stort antal gränsöverskridande ärenden.

Lär mer här.