Elander-koncernen har fått sina företagsbestämmelser godkända av IMY

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) meddelade i pressmeddelande förra veckan att Elander-koncernen fått sina bindande företagsbestämmelser godkända av myndigheten så att koncernen ska kunna överföra personuppgifter till sina koncernbolag utanför EU.

Bindande företagsbestämmelser

Bindande företagsbestämmelser är regler som en företagskoncern med bolag i flera olika länder kan ta fram för att reglera sin behandling av personuppgifter. Syftet med bindande företagsbestämmelser är att förenkla för koncerner att överföra personuppgifter till koncernbolag utanför EU.

Gedigen granskningsprocess

IMY har tillsammans med ett par andra medgranskande europeiska dataskyddsmyndigheter genomfört en granskning av koncernens förlag till bindande företagsbestämmelser. Myndigheten har också yttrat sig över dem. Dessa granskningar resulterade i att de bindande företagsbestämmelserna godkändes.

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart