Egenskaper och risker med Internet of Bodies (IoB)

Den spanska dataskyddsmyndigheten (AEPD) publicerade den 11 januari 2021 ett pressmeddelande om egenskaper och risker som är förknippade med Internet of Bodies (IoB), vilket har vuxit fram genom framväxten av sakernas internet, på engelska Internet of Things (IoT). Pressmeddelandet förklarar särskilt att begreppet IoB har skapats som ett resultat av tillkomsten av anslutna enheter som används för att övervaka olika parametrar i vår kropp, vilket i sin tur resulterat i bearbetning av biometrisk och hälsodata med risker för användarens integritet. 

Tre generationer

I pressmeddelandet presenteras även tre nivåer för implementering eller generationer av IoB:

 • Första generationen: enheter utanför kroppen som mäter fysisk aktivitet, exempelvis smarta klockor;
 • Andra generationen: enheter inuti kroppen, såsom enheter för medicinska ändamål (t.ex. pacemaker, cochleaimplantat eller organ som utvecklats genom 3D-utskrift) och digitala piller; och
 • Tredje generationen: kroppssmälta enheter. Denna generation är fortfarande i utveckling och söker föreningen mellan människokroppen och tekniken för att kunna uppnå ett kommunikationsgränssnitt som gör det möjligt att tolka och agera på biologiska element.

Kvarstår en del frågor kring IoB

Av pressmeddelandet framhävs även att det uppstår en del frågor kring IoB, bland annat att skyddet mot cyberattacker måste vara så hög som möjligt. Det behövs även implementera principer för dataskydd som standard men även tillämpa säkerhetsåtgärder för att undvika sårbarheter.

Du kan läsa pressmeddelandet, endast tillgängligt på spanska, här.

Läs mer om IoB här och här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart