EDPS-rapport: EU-institutioners användning av konsekvensbedömningar

Författare:

|

Datum:

|

I februari 2020 genomförde EDPS en undersökning bland EU:s institutioner och organ för att se över på vilket sätt man har utfört konsekvensbedömningar sedan ikraftträdande av förordningen (EU) 2018/1725. I dag, 6 juli 2020, publiceras EDPS en rapport baserad på undersökningen, vilken visar att sätten för hur en konsekvensbedömning utförs kan variera.  

Värdefullt verktyg

Konsekvensbedömningar är ett värdefullt riskbedömningsverktyg som institutioner och organ inom EU använder vid hantering av känslig persondata. En konsekvensbedömning hjälper även till att bättre förstå hur databehandlingen förändras i praktiken. Vår rapport, tillsammans med de svar som mottagits från vår undersökning, gör det möjligt för EDPS att ge ytterligare vägledning gällande konsekvensbedömningar i enlighet med artikel 39 i förordningen, säger Wojciech Wiewiórowski, EDPS, i ett pressmeddelande. 

EDPS kommer i framtiden att utföra undersökningar liknande denna mer ofta i framtiden då det är ett bra sätt att övervaka efterlevnaden av förordningen.

Läs mer här.