EDPB tagit fram nya riktlinjer med exempel på personuppgiftsincidenter som ska anmälas

Författare:

|

Datum:

|

Den europeiska dataskyddsstyrelsen EDPB har tagit fram riktlinjer med exempel på vad som är personuppgiftsincidenter som ska anmälas. Riktlinjerna syftar till att ge mer tydlighet i hantering av personuppgiftsincidenter och vilka faktorer som ska beaktas i riskanalysen av dessa.

Offentligt samråd tom 2 mars

Riktlinjerna innehåller en översikt över de vanligaste kategorierna av personuppgiftsincidenter som ska anmälas till de olika nationella tillsynsmyndigheterna. Till exempel diskuteras ransomware, obehörig datafiltrering och stulna eller förlorade enheter och dokument. Riktlinjerna finns ute för offentligt samråd till och med den 2 mars.

Läs mer här.