EDPB publicerar riktlinjer med anledning av Schrems II-domen

Författare:

|

Datum:

|

EDPB har nu tagit fram riktlinjer gällande överföring av personuppgifter till tredje land med anledning av Schrems II-domen. Det är två vägledningsdokument som ska vara till hjälp för företag att följa de regler som gäller vid överföring av personuppgifter till tredje land.

Två rekommendationer

”Rekommendationer om åtgärder som kompletterar överföringsverktyg för att säkerställa överensstämmelsen för personuppgifter” handlar om de bedömningar som måste göras innan personuppgifter kan överföras till tredje land. Detta dokument har en bilaga med exempel på ytterligare åtgärder som kan genomföras för att säkerställa att personuppgifter skyddas tillräckligt utanför EES.

Läs mer och ta del av dokumentet här.

”Rekommendationer om europeiska väsentliga garantier för övervakningsåtgärder” handlar om hur man ska bedöma övervakningslagar och vad man ska leta efter.

Läs mer och ta del av dokumentet här.

Läs pressmeddelandet här.