EDPB publicerar riktlinjer med anledning av Schrems II-domen

EDPB har nu tagit fram riktlinjer gällande överföring av personuppgifter till tredje land med anledning av Schrems II-domen. Det är två vägledningsdokument som ska vara till hjälp för företag att följa de regler som gäller vid överföring av personuppgifter till tredje land.

Två rekommendationer

”Rekommendationer om åtgärder som kompletterar överföringsverktyg för att säkerställa överensstämmelsen för personuppgifter” handlar om de bedömningar som måste göras innan personuppgifter kan överföras till tredje land. Detta dokument har en bilaga med exempel på ytterligare åtgärder som kan genomföras för att säkerställa att personuppgifter skyddas tillräckligt utanför EES.

Läs mer och ta del av dokumentet här.

“Rekommendationer om europeiska väsentliga garantier för övervakningsåtgärder” handlar om hur man ska bedöma övervakningslagar och vad man ska leta efter.

Läs mer och ta del av dokumentet här.

Läs pressmeddelandet här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart