EDPB publicerar riktlinjer gällande inbyggt dataskydd och dataskydd som standard

Under sin 40:e plenarsession har EDPB antagit en slutlig version av riktlinjerna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard (Data Protection by Design & Default). Riktlinjerna fokuserar på skyldigheterna enligt artikel 25, GDPR, som avser inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Detta innebär att personuppgiftsansvariga måste genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och vidta nödvändiga skyddsåtgärder, utformade för att säkerställa dataskyddsprinciper i praktiken samt för att skydda de registrerades rättigheter och friheter. Dessutom bör organisationer kunna visa att de genomförda åtgärderna är effektiva. 

De slutliga riktlinjerna innehåller även juridiska resonemang avsedda att hantera de kommentarer och den återkoppling har som mottagits under den publika konsultationen av riktlinjerna.

Samordnat ramverk

EDPB har beslutat att inrätta ett samordnat ramverk, Coordinated Enforcement Framework (CEF), vilken tillhandahåller en struktur för samordning av återkommande årliga aktiviteter av EDPB:s tillsynsmyndigheter. Målet med CEF är att underlätta gemensamma åtgärder på ett flexibelt och samordnat sätt, allt från gemensam medvetenhetshöjning och informationsinsamling till sanktioner och gemensamma utredningar. Syftet med detta är att främja efterlevnad, att ge registrerade möjlighet att utöva sina rättigheter och att öka medvetenheten. 

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart