EDPB har uppdaterat riktlinjer för samtycke

Författare:

|

Datum:

|

Riktlinjerna syftar till att skapa tydlighet i användares samtycke i relation till cookies och webbsökningar. När det gäller att söka på nätet anses det inte som samtycke på grund av tvetydigheten i samband med att karakterisera användaraktiviteter. Läs mer här.