Diskussionspanel kring e-hälsotjänster

Författare:

|

Datum:

|

Tidigare under dagen sände SVT2 Forum ett webbinarium kring de legala utmaningar e-hälsan medför med anledning av den ökade tillväxten av e-hälsotjänster. Medverkade i webbinariet gjorde bland annat Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin, Erik Janzon, E-hälsomyndigheten, Daniel Forslund, biträdande regionråd i Region Stockholm. 

E-hälsa som app – dataskydd och datadelning

Då marknaden för e-hälsotjänster växer sig större väcks frågor kring dataskydd och integritet. Utgångspunkten för webbinariets diskussion var SNS-rapporten “E-hälsa som app – dataskydd och datadelning”, skriven av Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik och ämnesföreståndare vid Juridiska institutionen, Stockholms Universitet. Rapporten ingår i SNS:s forskningsprojekt ”Vård och omsorg i det 21:a århundradet” där fokus är att ta fram ny kunskap om hur kompetensförsörjningen kan säkras i sektorn och hur ny teknik kan tas tillvara. 

Något som rapporten visar är att den stora efterfrågan på e-hälsotjänster medför, förutom många fördelar, även flertalet utmaningar där bland annat hälsoapparna och juridiken inte alltid går hand i hand. Ytterligare en utmaning som är att förutsättningarna för häsloappar i den privata respektive offentliga sektor kan se olika ut när det exempelvis gäller administrativa sanktionsavgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 

Viktigt att det finns ett regelverk

Webbinariet avslutas med en diskussion kring ämnet där Lena Lindgren Schelin, generaldirektör på Datainspektionen berättar att de största problemen och utmaningarna inom området är hon poängterar att hälsa, e-hälsa, appar och framförallt dessa i kombination är ett svårt med mycket viktigt område. Vidare förklarar hon att SNS:s rapport pekar på många intressanta områden samt att det är viktigt att bejaka att digitaliseringen är här för att stanna. Hon förklarar även att det handlar om att få med dataskyddsperspektivet tidigt i all utveckling då det sällan går att reparera i efterhand. Vidare poängterar hon att det är viktigt att det finns ett regelverk att förhålla sig till.

Webbinariet kan du se här.