Diskussionspanel kring e-hälsotjänster

Tidigare under dagen sände SVT2 Forum ett webbinarium kring de legala utmaningar e-hälsan medför med anledning av den ökade tillväxten av e-hälsotjänster. Medverkade i webbinariet gjorde bland annat Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin, Erik Janzon, E-hälsomyndigheten, Daniel Forslund, biträdande regionråd i Region Stockholm. 

E-hälsa som app – dataskydd och datadelning

Då marknaden för e-hälsotjänster växer sig större väcks frågor kring dataskydd och integritet. Utgångspunkten för webbinariets diskussion var SNS-rapporten “E-hälsa som app – dataskydd och datadelning”, skriven av Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik och ämnesföreståndare vid Juridiska institutionen, Stockholms Universitet. Rapporten ingår i SNS:s forskningsprojekt “Vård och omsorg i det 21:a århundradet” där fokus är att ta fram ny kunskap om hur kompetensförsörjningen kan säkras i sektorn och hur ny teknik kan tas tillvara. 

Något som rapporten visar är att den stora efterfrågan på e-hälsotjänster medför, förutom många fördelar, även flertalet utmaningar där bland annat hälsoapparna och juridiken inte alltid går hand i hand. Ytterligare en utmaning som är att förutsättningarna för häsloappar i den privata respektive offentliga sektor kan se olika ut när det exempelvis gäller administrativa sanktionsavgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 

Viktigt att det finns ett regelverk

Webbinariet avslutas med en diskussion kring ämnet där Lena Lindgren Schelin, generaldirektör på Datainspektionen berättar att de största problemen och utmaningarna inom området är hon poängterar att hälsa, e-hälsa, appar och framförallt dessa i kombination är ett svårt med mycket viktigt område. Vidare förklarar hon att SNS:s rapport pekar på många intressanta områden samt att det är viktigt att bejaka att digitaliseringen är här för att stanna. Hon förklarar även att det handlar om att få med dataskyddsperspektivet tidigt i all utveckling då det sällan går att reparera i efterhand. Vidare poängterar hon att det är viktigt att det finns ett regelverk att förhålla sig till.

Webbinariet kan du se här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart