Diskussioner har inletts gällande nytt Privacy Shield-ramverk

I ett pressmeddelande från det amerikanska handelsdepartementet meddelar de att diskussioner inletts med EU-kommissionen för att utvärdera möjligheterna för ett förbättrat Privacy Shield-ramverk. Detta med anledning av EU-domstolens beslut om att ogiltigförklara Privacy Shield den 16 juli 2020 i Schrems II-målet. 

Behov av ett stärkt dataskydd

Pressmeddelandet framhäver behovet av att stärka dataskyddet i EU och USA. Även betydelsen av gränsöverskridande överföringar av personuppgifter för både medborgare och ekonomier läggs det stor tonvikt på. Dessutom betonas ett delat gemensamt engagemang för dataskydd och rättsprincipen, samt ett intresse att fördjupa ländernas ekonomier ytterligare.

Partnerskap ska stärka dataskyddet

Vidare meddelar det amerikanska handelsdepartementet att när EU och USA står inför nya utmaningar, inklusive återhämtningen av den globala ekonomin efter COVID-19-pandemin, kommer deras partnerskap att stärka dataskyddet och främja större välstånd för de nästan 800 miljoner medborgare på båda sidor av Atlanten.

Ta del av pressmeddelandet på det amerikanska handelsdepartementets hemsida här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart