Diskussioner har inletts gällande nytt Privacy Shield-ramverk

Författare:

|

Datum:

|

I ett pressmeddelande från det amerikanska handelsdepartementet meddelar de att diskussioner inletts med EU-kommissionen för att utvärdera möjligheterna för ett förbättrat Privacy Shield-ramverk. Detta med anledning av EU-domstolens beslut om att ogiltigförklara Privacy Shield den 16 juli 2020 i Schrems II-målet. 

Behov av ett stärkt dataskydd

Pressmeddelandet framhäver behovet av att stärka dataskyddet i EU och USA. Även betydelsen av gränsöverskridande överföringar av personuppgifter för både medborgare och ekonomier läggs det stor tonvikt på. Dessutom betonas ett delat gemensamt engagemang för dataskydd och rättsprincipen, samt ett intresse att fördjupa ländernas ekonomier ytterligare.

Partnerskap ska stärka dataskyddet

Vidare meddelar det amerikanska handelsdepartementet att när EU och USA står inför nya utmaningar, inklusive återhämtningen av den globala ekonomin efter COVID-19-pandemin, kommer deras partnerskap att stärka dataskyddet och främja större välstånd för de nästan 800 miljoner medborgare på båda sidor av Atlanten.

Ta del av pressmeddelandet på det amerikanska handelsdepartementets hemsida här.