Digital Trial Guard uppfyller inte artikel 32 i dataskyddsförordningen

Författare:

|

Datum:

|

Digital Trial Guard är ett övervakningsprogram som behandlar personlig information om studenter. Danska byrån för IT och lärande (STIL) får allvarlig kritik av danska dataskyddsbyrån då de inte lyckats genomföra åtgärder som är lämpliga för den risknivå som identifierats i det allmänna testet. Datatilsynet betonar vikten av behandling av personuppgifter vid utveckling och testning av programvaror. Läs mer här.