Det norska förlaget CyberBook AS bötfälls med 200 000 NOK

Författare:

|

Datum:

|

Norska Datatilsynet bötfäller CyberBook AS med 200 000 norska kronor för olaga vidarebefordran av e-post. Datatilsynet har fått in klagomål från en tidigare anställd som menar att företaget aktiverat en automatisk vidarebefordran av den anställdes personliga e-post. Vidarebefordran ska ha skett i fler månader utan att den tidigare anställde fick information om detta. Efter granskning av ärendet framkommer att företaget brutit mot reglerna om tillgång till e-postlådor och annat elektroniskt material.

Måste upprätta rutiner

Datatilsynet bedömer även att CyberBook AS har brutit mot dataskyddsförordningens krav på rättslig grund, information till den registrerade och skyldigheten att lyssna till den klagande, utöver kravet påa radering av personuppgifter. Med detta som grund beslutar Datatilsynet att företaget måste upprätta skriftliga rutiner för åtkomst till e-postlådor för anställda och tidigare anställda. Utöver detta bötfälls företaget med 200 000 norska kronor för den olovliga vidrebefordran.

CyberBook AS har tre veckor på sig att överklaga beslutet.

Läs mer här.