Det norska förlaget CyberBook AS bötfälls med 200 000 NOK

Norska Datatilsynet bötfäller CyberBook AS med 200 000 norska kronor för olaga vidarebefordran av e-post. Datatilsynet har fått in klagomål från en tidigare anställd som menar att företaget aktiverat en automatisk vidarebefordran av den anställdes personliga e-post. Vidarebefordran ska ha skett i fler månader utan att den tidigare anställde fick information om detta. Efter granskning av ärendet framkommer att företaget brutit mot reglerna om tillgång till e-postlådor och annat elektroniskt material.

Måste upprätta rutiner

Datatilsynet bedömer även att CyberBook AS har brutit mot dataskyddsförordningens krav på rättslig grund, information till den registrerade och skyldigheten att lyssna till den klagande, utöver kravet påa radering av personuppgifter. Med detta som grund beslutar Datatilsynet att företaget måste upprätta skriftliga rutiner för åtkomst till e-postlådor för anställda och tidigare anställda. Utöver detta bötfälls företaget med 200 000 norska kronor för den olovliga vidrebefordran.

CyberBook AS har tre veckor på sig att överklaga beslutet.

Läs mer här.  

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.


  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.


  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart