Det norska Datatilsynet inleder granskning av Jehovas vittnen

Det norska Datatilsynet har fått in flera klagomål och tips om behandling av personuppgifter av medlemmar i samfundet. Det handlar om att samfundet olagligt lagrat personlig information eller att personlig information inte raderats i enlighet med dataskyddsförordningen.

Frågor kring ansvar enligt sekretessreglerna

Inledningsvis har Datatilsynet skickat ett brev till den norska avdelningen för Jehovas vittnen i Enebakk där de ställer frågor för att klargöra om det är avdelningen eller de enskilda församlingarna som är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsregelverket. Därefter kommer myndigheten behandlar de enskilda klagomålen.

Samfundet har till den 4 mars 2021 på sig att svara på brevet.

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.


  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.


  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart