Det danska Datatilsynet har kastat känsliga dokument i vanlig pappersåtervinning

Det danska Datatilsynet skriver på sin hemsida att de av misstag har kastat dokument som kan innehålla konfidentiell och känslig information om medborgare, anställda etc. i en container istället för att strimlas. Detta är material som i vanliga fall lagras elektroniskt i Datatilsynets system.

Skulle ha strimlats

Dokumenten har kastats i en behållare i tron om att det sedan skulle strimlas men har istället kastats i en container som vanligt papper. Containern stod emellertid i ett låst återvinningsrum. Det danska Datatilsynet ser incidenten som djupt beklagligt och tycker att det är mycket olyckligt att den har inträffat. Datatilsynet har nu granskat myndighetens riktlinjer och skärpt sina förfaranden för att se till att pappersavfall i framtiden hanteras korrekt.

Pågått mellan februari och augusti

Överträdelsen har pågått under perioden februari till augusti, under samma period som myndigheten flyttade till nya lokaler. Från mitten av mars till mitten av juni har emellertid frågan inte varit aktuell, eftersom alla anställda under denna period arbetade hemifrån på grund av COVID-19. Det finns inga indikationer på att personlig information har nått obehöriga personer.

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.


  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.


  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart