Det danska Datatilsynet har kastat känsliga dokument i vanlig pappersåtervinning

Författare:

|

Datum:

|

Det danska Datatilsynet skriver på sin hemsida att de av misstag har kastat dokument som kan innehålla konfidentiell och känslig information om medborgare, anställda etc. i en container istället för att strimlas. Detta är material som i vanliga fall lagras elektroniskt i Datatilsynets system.

Skulle ha strimlats

Dokumenten har kastats i en behållare i tron om att det sedan skulle strimlas men har istället kastats i en container som vanligt papper. Containern stod emellertid i ett låst återvinningsrum. Det danska Datatilsynet ser incidenten som djupt beklagligt och tycker att det är mycket olyckligt att den har inträffat. Datatilsynet har nu granskat myndighetens riktlinjer och skärpt sina förfaranden för att se till att pappersavfall i framtiden hanteras korrekt.

Pågått mellan februari och augusti

Överträdelsen har pågått under perioden februari till augusti, under samma period som myndigheten flyttade till nya lokaler. Från mitten av mars till mitten av juni har emellertid frågan inte varit aktuell, eftersom alla anställda under denna period arbetade hemifrån på grund av COVID-19. Det finns inga indikationer på att personlig information har nått obehöriga personer.

Läs mer här.