Danska Datatilsynet ändrar sin praxis avseende publicering av bilder på internet

Sedan 2002 har avgörande om samtycke krävs för publicering av bild på internet eller inte varit om bilden utgör en porträttbild eller inte. Vid publicering av porträttbilder har samtycke alltid krävts av den som figurerar på bilden. Samtycke har däremot inte som huvudregel krävts vid publicering av en situationsbild, såsom en publik under en konsert.

På grund av gränsdragningsproblem mellan vad som utgör porträttbild och situationsbild samt den tekniska och samhälleliga utveckling som skett sedan 2002, har nu danska Datatilsynet ändrat sin praxis på området. Nytt är att ingen åtskillnad längre kommer att göras mellan porträttbilder och situationsbilder. Istället kommer en konsekvensbedömning samt vilket syfte som ligger bakom publiceringen att ligga till grund för om en bild får publiceras utan samtycke eller inte.

Läs mer här (danska).

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

Medlemmar går gratis på våra seminarier och till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
Student: 400 kr per år.This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Go to cart