Danska Datatilsynet ändrar sin praxis avseende publicering av bilder på internet

Sedan 2002 har avgörande om samtycke krävs för publicering av bild på internet eller inte varit om bilden utgör en porträttbild eller inte. Vid publicering av porträttbilder har samtycke alltid krävts av den som figurerar på bilden. Samtycke har däremot inte som huvudregel krävts vid publicering av en situationsbild, såsom en publik under en konsert.

På grund av gränsdragningsproblem mellan vad som utgör porträttbild och situationsbild samt den tekniska och samhälleliga utveckling som skett sedan 2002, har nu danska Datatilsynet ändrat sin praxis på området. Nytt är att ingen åtskillnad längre kommer att göras mellan porträttbilder och situationsbilder. Istället kommer en konsekvensbedömning samt vilket syfte som ligger bakom publiceringen att ligga till grund för om en bild får publiceras utan samtycke eller inte.

Läs mer här (danska).

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart