Den norska dataskyddsmyndigheten, Datatilsynet, har utfärdat sin högsta sanktionsavgift hittills

En sanktionsavgift på 65 miljoner norska kronor har utfärdats till Grindr, en dejtingplattform som riktar sig till hbtq-personer och använder en positionsbaserad teknik. Sanktionsavgiften skulle först vara 100 miljoner norska kronor, men beloppet har justerats efter att Datatilsynet har fått mer information om företagets ekonomi. Sanktionsavgiften är den största som Datatilsynet hittills har dömt ut.

Personuppgifter delades med tredje parter i marknadsföringssyfte

En tillsyn av Grindr påbörjades i samband med en anmälan från det norska konsumentverket, Forbrukerrådet. Av anmälan framgick att Grindr delade användarnas personuppgifter med tredje parter och att uppgifterna skulle användas i marknadsföringssyfte.

Personuppgifterna kunde kopplas till användare och bestod bland annat av användarnas platsinfo, ålder, IP-adress och kön samt faktumet att de använde Grindr – som avslöjade deras sexuella läggning. Dessutom kunde tredje parter som fick tillgång till personuppgifterna dela dem vidare.

En sådan personuppgiftshantering kräver ett uttryckligt samtycke från de registrerade vilket Grindr samlade in, men på grund av omständigheter som kommer att beröras nedan var samtycket ogiltigt.

Samtycket var ogiltigt

Enligt ett uttalande från Tobias Judin, sektionschef på Datatilsynet, kom myndigheten fram till att den rättsliga grunden för personuppgiftshanteringen var samtycke, men att samtycke om att personuppgifter skulle delas med tredje parter saknade verkan.

Samtyckets ogiltighet berodde på att användare var tvungna att godkänna samtliga villkor i integritetspolicyn för att kunna använda appen. De fick alltså ingen chans att ta ställning till att deras personuppgifter kunde användas i marknadsföringssyfte. Datatilsynet ansåg därför att ett giltigt samtycke saknades.

Vissa personuppgifter i frågan var särskilt känsliga

Uppgifter om användarnas sexuella läggning tillhör en speciell kategori av personuppgifter och anses vara extra känsliga. Att dessa uppgifter delades med tredje parter stred mot GDPR eftersom användarnas samtycke var ogiltigt på grunder som har berörts ovan.

Även platsdata kräver extra skydd. Personuppgifternas karaktär bidrog till att överträdelsen klassades som grov och till att sanktionsavgiften blev så hög.

Vad händer nu?

Beslutet om sanktionsavgiften kan överklagas av Grindr inom tre veckor från dagen då de tog emot beslutet. Tidsfristen kan komma att förlängas på grund av vissa omständigheter. Forbrukerrådet har efter beslutet inkommit med uppgifter om att Grindr har brutit mot några till bestämmelser i GDPR. Forbrukerrådet har även bett Datatilsynet att beordra Grindr att radera de personuppgifter som sanktionsavgiften hänför sig till. Med hänsyn taget till detta är det inte uteslutet att Datatilsynet vidtar fler åtgärder som riktar sig till Grindr.

Läs mer HÄR och HÄR

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart