Den nederländska dataskyddsmyndigheten (DPA) har nu avslutat en granskning av TikTok som har resulterat i en administrativ sanktionsavgift på 750 000 euro

Förra året inledde DPA en omfattande granskning av TikTok, en populär applikation som idag används av många nederländska barn, efter oro om hur barnens personuppgifter hanteras. Granskningen är nu avslutad och har resulterat i att TikTok åläggs med 750 000 euro i administrativa sanktionsavgifter eftersom de inte har gjort tillräckligt för att skydda barnens integritet.

I samband med nedladdning av TikTok ombads användare att godkänna en integritetspolicy på engelska. Eftersom informationen inte fanns på nederländska har TikTok misslyckats med att informera dess yngre användare om hur applikationen samlar, lagrar och använder personuppgifter. Detta bryter mot dataskyddslagstiftningen som bygger på öppenhetsprincipen och att de registrerade alltid ska ha en klar uppfattning om hantering av deras personuppgifter.

Möjligheter till granskning varierar beroende på var företaget har sitt huvudkontor
Om ett företag har sitt huvudkontor utanför Europa kan alla EU:s medlemsländer delta i en tillsyn av dess verksamhet. När det gäller företag som har sina huvudkontor i Europa är det främst landet där huvudkontoret ligger som bär ansvaret för en eventuell granskning.

Tidigare hade TikTok sitt huvudkontor utanför Europa och Nederländerna kunde därför granska TikToks verksamhet. Enligt DPAs vice ordförande Monique Verdier har TikTok nu etablerat sin verksamhet i Irland och Nederländerna har därmed delat med sig av granskningens resultat. Monique Verdier påpekade att det nu är upp till Irlands tillsynsmyndighet att avsluta granskningen och undersöka om det finns andra brister i TikToks hantering av barnens personuppgifter. Det blir även Irlands ansvar att meddela ett slutgiltigt beslut.

Föräldrar och deras roll
Föräldrar har nu mer kontroll över sina barns konton och kan hantera barnens sekretessinställningar genom sitt konto med hjälp av familjedelningsfunktionen. Monique Verdier tyckte att funktionen var bra, men rekommenderade även föräldrar att visa intresse i de videor deras barn skapar och prata med sina barn om hur de interagerar med andra användare på TikTok.

TikTok har överklagat beslutet.

Nyhetsartikeln finns att läsa på EDPB här

Pressmeddelandet på nederländska finns att läsa här

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart