Den irländska motsvarigheten till Datainspektionen granskar Instagram

Författare:

|

Datum:

|

Data Protection Commissioner, DPC, inleder granskning av fotoapplikationen Instagram mot bakgrund av att plattformen eventuellt misslyckats med att skydda data rörande personer under 18 år. Skyddet av barns data är ett område som är mycket viktigt för DPC och i dagens digitala värld vet man att ett stort antal barn är aktiva på sociala medier. Därför är det viktigt att personuppgiftsansvariga uppfyller sina skyldigheter enligt GDPR när det handlar om hantering av barns personuppgifter på deras plattformar.

Problem i behandling av personuppgifter

Instagram är en social medieplattform som används i stor utsträckning av barn på Irland och över hela Europa. DPC har aktivt övervakat klagomål från individer inom detta område och har identifierat potentiella problem i samband med behandling av barns personuppgifter på Instagram. Därför krävs det ytterligare granskning av plattformen som ägs och tillhandahålls av Facebook Ireland Limited (“Facebook”) tillika personuppgiftsansvariga över de personuppgifter som behandlas via Instagram.

Granskning i två delar

Granskningen kommer att genomföras genom två förfrågningar där en handlar om Facebooks behandling av personuppgifter på Instagramplattformen generellt. Den andra förfrågningen kommer mer specifikt att ha fokus på applikationens kontoinställningar och lämpligheten av dessa inställningar för barn.

Läs mer här.