Den irländska motsvarigheten till Datainspektionen granskar Instagram

Data Protection Commissioner, DPC, inleder granskning av fotoapplikationen Instagram mot bakgrund av att plattformen eventuellt misslyckats med att skydda data rörande personer under 18 år. Skyddet av barns data är ett område som är mycket viktigt för DPC och i dagens digitala värld vet man att ett stort antal barn är aktiva på sociala medier. Därför är det viktigt att personuppgiftsansvariga uppfyller sina skyldigheter enligt GDPR när det handlar om hantering av barns personuppgifter på deras plattformar.

Problem i behandling av personuppgifter

Instagram är en social medieplattform som används i stor utsträckning av barn på Irland och över hela Europa. DPC har aktivt övervakat klagomål från individer inom detta område och har identifierat potentiella problem i samband med behandling av barns personuppgifter på Instagram. Därför krävs det ytterligare granskning av plattformen som ägs och tillhandahålls av Facebook Ireland Limited (“Facebook”) tillika personuppgiftsansvariga över de personuppgifter som behandlas via Instagram.

Granskning i två delar

Granskningen kommer att genomföras genom två förfrågningar där en handlar om Facebooks behandling av personuppgifter på Instagramplattformen generellt. Den andra förfrågningen kommer mer specifikt att ha fokus på applikationens kontoinställningar och lämpligheten av dessa inställningar för barn.

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart