Dejtingappen Grindr kan komma att få administrativ sanktionsavgift om 100 miljoner norska kronor

Norska dataskyddsmyndigheten, Datatilsynet, har fattat ett preliminärt beslut om sanktioner om 100 miljoner norska kronor till dejtingappen Grindr till följd av ett klagomål till Datatilsynet från norska Konsumentrådet.

Grindr är en dejtingapp för homosexuella och bisexuella män, transpersoner och queerpersoner. År 2020 lämnade Konsumentrådet in ett klagomål mot Grindr till Datatilsynet eftersom appen i marknadsföringssyfte delade information om GPS-placering, information från användarprofilerna och att personen i fråga är en Grindr-användare eller inte till flera tredje parter. Tredje parterna har sedermera möjlighet att dela dessa uppgifter vidare. Myndigheten utgår även ifrån att spårning av olika webbplatser, tjänster eller enheter för marknadsföringssyfte i normalt kräver samtycke.

Grindrs samtycke ej giltigt

Datatilsynets slutsats är att Grindr behöver samtycke för att dela ovannämnda personuppgifter och att de samtycken som Grindr inhämtat inte varit giltiga. Myndigheten anser även att uppgiften om att personen är en Grindr-användare eller inte är en känslig personuppgift eftersom den anger personens sexuella läggning. Den integritetspolicy som personen behöver godkänna för att bli användare av appen frågar inte specifikt om samtycke till utlämnande av personuppgifter till tredje part, vilket myndigheten anser strider mot GDPR.

Avskräckande effekt

Den preliminärt meddelade sanktionsavgiften om 100 miljoner norska kronor är den hittills högsta avgiften från det norska Datatilsynet även om vi inte vet om det beloppet står sig när Datatilsynet fattar slutligt beslut i ärendet. Myndigheten menar att administrativa sanktionsavgifter enligt GDPR måste vara effektiva och stå i rimlig proportion till överträdelsen men även ha en avskräckande effekt. Grindr har en tidsfrist för att lämna in synpunkter till senast den 15 februari.

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart