Datatilsynet DK publicerar ny vägledning för att fastställa administrativa sanktionsavgifter av GDPR

Författare:

|

Datum:

|

Den danska dataskyddsmyndigheten har i samarbete med rikspolisen och riksadvokaten i Danmark utarbetat en vägledning för beräkning av sanktionsavgifterna för fall där organisationer bryter mot dataskyddsförordningen, GDPR.

Vägledningen ska bidra till ökad transparens kring hur bland annat tillsynen avgör storleken på sanktionsavgifterna som åläggs organisationer.

Användas som praxis nationellt och inom EU

Det handlar om ett levande dokument som kontinuerligt kommer att utvidgas i takt med att tillsynsmyndigheten med flera hanterar ärenden om sanktionsavgifter. Vägledningen kommer även att fungera som praxis både nationellt och inom EU.

Läs mer här.