Dataskyddsombudet i praktiken – VT 2019

Författare:

|

Datum:

|

Vår succékurs DP Academy är tillbaka till våren, i två olika upplagor. Hittills närmare 150 deltagare, som antingen ska bli dataskyddsombud eller redan är det och vill utvecklas i rollen, genomgått kursen.

Utöver en ordinarie omgång som sträcker sig över sju kursdagar under hela våren, anordnar vi denna gång även en alumnidag. Läs mer och anmäl dig här.

Den ordinarie kursen pågår under mars – juni vid sju tillfällen i centrala Stockholm. Hela schemat, detaljerad information om varje kursdag samt anmälningsformulär finns här.

Följande tas upp under båda kurserna:

  • dataskyddsombudets roll
  • hur du bygger ett dataskyddsprogram
  • HR- och marknadsrelaterade frågor
  • informationssäkerhet
  • dataskyddsarbetet i praktiken – PIA, biträdesavtal och incidenthantering
  • för offentlig sektor: offentlighet och sekretess

Begränsat antal platser – boka så snart som möjligt för att säkra din plats.