Dataskyddslagen till Lagrådet

Författare:

|

Datum:

|

I maj förra året redogjorde utredaren Inga-Lill Askersjö för regeringens förslag till den nya dataskyddslagen vid Forum för dataskydds årsmöte. Regeringen överlämnade remissen till Lagrådet den 21 december. I början av januari tog Lagrådet också emot remissen för den kommande domstolsdatalagen.