Dataskyddsarbete – metoder och verktyg
Datum och tid: Tisdagen den 21 mars 2023 kl. 09:30-16:30
Plats: Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33 (plan 15), Stockholm
Pris för medlemmar: 4 000 kr ex. moms
Pris för icke-medlemmar: 8 000 kr ex. moms

Välkommen till Forum för Dataskydds endagskurs där vi går igenom metoder och verktyg för ett ändamålsenligt dataskyddsarbete.

Kursen pågår under en heldag och vänder sig till dig som är dataskyddsombud, dataskyddsexpert, dataskyddssamordnare eller andra yrkesroller som kommer i kontakt med dataskyddsfrågor. Vi inleder dagen med att gå igenom utgångspunkten för dataskyddsarbetet. Ni får exempel på metoder och verktyg som kan användas som ett stöd för ett ändamålsenligt dataskyddsarbete och som baseras på befintliga standarder och regelverk. Ett annat viktigt område är hur dataskyddsarbetet kan integreras och samverka med andra närliggande områden i organisationen, t ex informationssäkerhet, säkerhetsskydd, krishantering etc., allt för att få ett så effektivt och tillämpat dataskydd- och säkerhetsarbete i organisationen som möjligt. Upplägget av dagen varvas med genomgångar och diskussioner/frågeställningar. Det senare i syfte att ge möjlighet till frågor och erfarenhetsutbyte. På det sättet lär vi oss också av varandra.

 • Informationssäkerhet, Säkerhetsskydd och krishantering: Rose-Mharie Åhlfeldt och Karl-Fredrik Björklund
 • Dataskyddsombudets roll i praktiken: Karl-Fredrik Björklund
 • Konsekvensbedömning och riskhantering: Maria Holmström Mellberg 
 • Incidenthantering: Anna Maria Björklund

Efter genomförd kursdag erhåller du som deltagare ett intyg på att du har gått kursen
”Dataskyddsarbete – metoder och verktyg”.

Anmäl dig senast fredagen den 17 mars 2023. Antalet platser är begränsade och din anmälan är
bindande. Avbokning måste ske senast torsdagen den 16 mars 2023. Uteblir anmäld deltagare
behöver vi debitera dig hela kursavgiften. För specialkost och övriga frågor maila till info@dpforum.se och märk ämnesraden med ”Kurs mars”.

Boka din plats här

Bli medlem i Forum för Dataskydd här

Varmt välkommen!

Presentation av lärare
Rose-Mharie Åhlfeldt 
Rose-Mharie Åhlfeldt är biträdande professor och docent i informationsteknologi på Högskolan i Skövde. Undervisar och forskar inom områdena informationssäkerhet och hälsoinformatik och håller förutom akademiska kurser även uppdragsutbildningar åt företag och myndigheter.

Karl-Fredrik Björklund
Karl-Fredrik Björklund är advokat och partner på Hellström Advokatbyrå. Karl-Fredrik är dataskyddsexpert med över sexton års erfarenhet av att arbeta som personuppgifts-/dataskyddsombud och som konsult för företag, frivilligorganisationer och myndigheter. Han föreläser frekvent om dataskyddsfrågor, tidigare personuppgiftslagen, numera dataskyddsförordningen och andra registerförfattningar.

Maria Holmström Mellberg
Maria Holmström Mellberg är rådgivare inom integritet, dataskydd och styrning, riskhantering och kontroll på Accenture AB. Tidigare Nordea Group Privacy Lead, samt en rad positioner inom regelefterlevnad och hantering av operativa risker och bred erfarenhet från många delar av finansiell sektor. Aktiv i påverkansarbete lokalt och på EU-nivå främst inom områdena data, digital och cyber. Grundare och chefsrådgivare (LL.M., CISM), Mellberg Advisory AB.

Anna Maria Björklund
Anna Maria Björklund är Nordic DPO på Capgemini, för all Capgemins verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark samt ger råd och stöd till ledning och verksamhet kring företagets verksamhet avseende personuppgifter.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart