Datainspektionens granskning av brottsbekämpande myndigheter klar

I augusti 2018 trädde brottsdatalagen i kraft och i den finns en skyldighet för berörda myndigheter att rapportera vissa personuppgiftsincidenter till Datainspektionen. Exempel på sådan incident är om uppgifter om en eller flera registrerade personer har blivit förstörda eller gått förlorade på annat sätt. Incidenter som inte är av allvarlig karaktär behöver dock inte anmälas till Datainspektionen men skall dokumenteras av den berörda myndigheten.

Sju myndigheter granskade

Datainspektionen har granskat totalt sju brottsbekämpande myndigheter där de sett över myndigheternas förmåga att upptäcka personuppgiftsincidenter, att hantera eventuella incidenter, att dokumentera incidenter samt vilken information och utbildning personalen på de olika myndigheterna fått vad gäller personuppgiftsincidenter.

Rutinerna ser bra ut

De brottsbekämpande myndigheter som ingått i Datainspektionens granskning är Polisen, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Åklagarmyndigheten, Kustbevakningen, Kriminalvården och Tullverket. Enligt Datainspektionen ser myndigheternas rutiner för personuppgiftsincidenter bra ut.

Läs mer och ta del av besluten här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart