Datainspektionens första godkännande av bindande företagsbestämmelser

Författare:

|

Datum:

|

Tetra Pak-koncernen har nu fått sina bindande företagsbestämmelser godkända av Datainspektionen. Det är första gången som Datainspektionen som ansvarig dataskyddsmyndighet godkänt bindande företagsbestämmelser enligt GDPR. Godkännandet innebär att multinationella koncerner nu kan tillämpa regler vilka kan säkerställa lämpliga skyddsåtgärder vid överföring av personuppgifter till företag inom den egna koncernen i länder utanför EU/ESS.

Granskning

Godkännandet har genomgått noggrann granskning av Datainspektionen tillsammans med andra dataskyddsmyndigheter, samt den Europeiska Dataskyddsstyrelsen, EDPB. Samtliga dataskyddsmyndigheter inom EU/ESS har fått yttrat sig i granskningen.

Användbart instrument

EU:s samtliga medlemsstater har ett likvärdigt skydd för personuppgifter och personlig integritet, detta gäller även EES-länderna, och därför kan personuppgifter överföras fritt inom detta område utan begränsningar. Detta skydd vid överföring av personuppgifter finns dock inte i alla länder utanför EU/EES vilket därför kräver att dataskyddsförordningen innehåller regler om under vilka förutsättningar det är tillåtet att överföra personuppgifter till tredje land. Det är här som bindande företagsbestämmelser är ett användbart instrument.

Läs mer här och ta del av beslutet här.