Datainspektionens första godkännande av bindande företagsbestämmelser

Tetra Pak-koncernen har nu fått sina bindande företagsbestämmelser godkända av Datainspektionen. Det är första gången som Datainspektionen som ansvarig dataskyddsmyndighet godkänt bindande företagsbestämmelser enligt GDPR. Godkännandet innebär att multinationella koncerner nu kan tillämpa regler vilka kan säkerställa lämpliga skyddsåtgärder vid överföring av personuppgifter till företag inom den egna koncernen i länder utanför EU/ESS.

Granskning

Godkännandet har genomgått noggrann granskning av Datainspektionen tillsammans med andra dataskyddsmyndigheter, samt den Europeiska Dataskyddsstyrelsen, EDPB. Samtliga dataskyddsmyndigheter inom EU/ESS har fått yttrat sig i granskningen.

Användbart instrument

EU:s samtliga medlemsstater har ett likvärdigt skydd för personuppgifter och personlig integritet, detta gäller även EES-länderna, och därför kan personuppgifter överföras fritt inom detta område utan begränsningar. Detta skydd vid överföring av personuppgifter finns dock inte i alla länder utanför EU/EES vilket därför kräver att dataskyddsförordningen innehåller regler om under vilka förutsättningar det är tillåtet att överföra personuppgifter till tredje land. Det är här som bindande företagsbestämmelser är ett användbart instrument.

Läs mer här och ta del av beslutet här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart