Datainspektionens analys av personuppgiftsincidenter 2019

Författare:

|

Datum:

|

Datainspektionens analys av personuppgiftsincidenter visar att ca 10 % av dessa är kopplade till IT-angrepp. En vanlig attack är mail där mottagaren ombeds att klicka på en länk och sedan fylla i uppgifter. I många anmälningar framgår att mottagare faktisk klickat på länken, vilket påvisar att det finns ett behov av kunskap och utbildning om integritet och dataskydd. Läs mer här.