Datainspektionen utfärdar en sanktionsavgift på 200 000 kr för olaglig kamerabevakning på LSS-boende

En anhörig till en boende på ett LSS-boende i Gnosjö kommun har skickat in klagomål till Datainspektionen gällande olaglig kamerabevakning. Det handlar om att en boende kamerabevakats i sitt eget sovrum, vilket går i strid med dataskyddsförordningen, GDPR.

Kamerabevakning i sovrummet

Datainspektionen poängterar att sovrummet är hemmets mest privata sfär och bedömer att detta inneburit ett mäkta övertramp i den boendes personliga integritet. Den boendes sjukdomsbild ska, enligt Gnosjös socialutskott som ansvarar för LSS-boenden, skapat stora problem både för boenden och personal med risk för allas liv och hälsa, vilket har varit avgörande för kamerabevakning i den boendes sovrum.

Saknas rättslig grund för kamerabevakning

I Datainspektionens beslut konstateras ”att det saknas en rättslig grund för kamerabevakningen, att det inte genomförts en konsekvensbedömning innan bevakningen inleddes och att man inte tydligt informerat om kamerabevakningen.” Därav utfärdar myndigheten en sanktionsavgift på 200 000 kr mot socialutskottet.  

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem

  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.


  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.


  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart