Datainspektionen utfärdar en sanktionsavgift på 200 000 kr för olaglig kamerabevakning på LSS-boende

Författare:

|

Datum:

|

En anhörig till en boende på ett LSS-boende i Gnosjö kommun har skickat in klagomål till Datainspektionen gällande olaglig kamerabevakning. Det handlar om att en boende kamerabevakats i sitt eget sovrum, vilket går i strid med dataskyddsförordningen, GDPR.

Kamerabevakning i sovrummet

Datainspektionen poängterar att sovrummet är hemmets mest privata sfär och bedömer att detta inneburit ett mäkta övertramp i den boendes personliga integritet. Den boendes sjukdomsbild ska, enligt Gnosjös socialutskott som ansvarar för LSS-boenden, skapat stora problem både för boenden och personal med risk för allas liv och hälsa, vilket har varit avgörande för kamerabevakning i den boendes sovrum.

Saknas rättslig grund för kamerabevakning

I Datainspektionens beslut konstateras ”att det saknas en rättslig grund för kamerabevakningen, att det inte genomförts en konsekvensbedömning innan bevakningen inleddes och att man inte tydligt informerat om kamerabevakningen.” Därav utfärdar myndigheten en sanktionsavgift på 200 000 kr mot socialutskottet.  

Läs mer här.