Datainspektionen publicerar en rapport gällande hantering av personuppgifter

Författare:

|

Datum:

|

Sedan GDPR infördes i maj 2018 har Datainspektionen tagit emot omkring 3000 klagomål per år gällande hantering av personuppgifter. Enligt Datainspektionen tyder detta på att medborgarnas medvetenhet om och förväntan på att personuppgifter ska hanteras korrekt har ökat.

Rätten till radering

I rapporten framkommer att de vanligaste förekommande klagomålen som har inkommit till Datainspektionen handlar om rätten till radering, oftast om att personuppgifter inte har raderats trots begäran om radering. Rätten till registerutdrag kommer på andra plats, där begäran om utdrag över vilka personuppgifter en verksamhet hanterar inte har erhållits.

Rapporten ingår i en rapportserie som Datainspektionen gjort där syftet bland annat är att redogöra för generella mönster och iakttagelser från inflödet till myndigheten.

Läs mer här och ta del av rapporten i pdf-format här.