Datainspektionen publicerar en rapport gällande hantering av personuppgifter

Sedan GDPR infördes i maj 2018 har Datainspektionen tagit emot omkring 3000 klagomål per år gällande hantering av personuppgifter. Enligt Datainspektionen tyder detta på att medborgarnas medvetenhet om och förväntan på att personuppgifter ska hanteras korrekt har ökat.

Rätten till radering

I rapporten framkommer att de vanligaste förekommande klagomålen som har inkommit till Datainspektionen handlar om rätten till radering, oftast om att personuppgifter inte har raderats trots begäran om radering. Rätten till registerutdrag kommer på andra plats, där begäran om utdrag över vilka personuppgifter en verksamhet hanterar inte har erhållits.

Rapporten ingår i en rapportserie som Datainspektionen gjort där syftet bland annat är att redogöra för generella mönster och iakttagelser från inflödet till myndigheten.

Läs mer här och ta del av rapporten i pdf-format här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart