Datainspektionen och Advokatsamfundet säger nej till hemlig dataavläsning

I november överlämnades utredningen om hemlig avläsning till justitieministern. Utredningen föreslog att myndigheter ska få möjlighet att använda exempelvis programvara för att komma åt information i datorer eller mobila enheter vid misstanke om mycket grov brottslighet. Utredningssekreterare David Caldevik presenterade förslaget och svarade på frågor vid Forum för dataskydds årliga glöggmingel i december.

Utredningen konstaterade att omkring 90 procent av den avlyssnade internettrafiken är krypterad och att det finns ett starkt behov av nya verktyg. Samtidigt beskrevs en rad allvarliga integritetsrisker.

Datainspektionen avstyrker förslaget, bl a med hänvisning till att utredningen underskattat just integritetsriskerna och till att det hur som helst inte kommer vara möjligt att ta del av information lagrad hos företag som Facebook, Microsoft och Apple.

– Hemliga tvångsmedel är speciella eftersom de ger staten rätt till en långtgående övervakning och kontroll över medborgarna. Det ställer särskilda krav på lagstiftningen, säger Jonas Agnvall, jurist på Datainspektionen.

Advokatsamfundet, som varnat för ändamålsglidningar när liknande förslag lagts fram, avstyrker också förslaget.

“Hemlig dataavläsning erbjuder i det närmaste obegränsade tekniska möjligheter att övervaka människor i realtid. De avgränsningar som utredningsförslaget anvisar utgör dock enligt min mening inte tillräckligt skydd varken för den enskildes rättssäkerhet eller integritet … Som historien under senare tid visat tillkommer lagstiftning inte sällan för ett ändamål, men utvidgas efter en tid till att omfatta andra ursprungligen inte avsedda ändamål”, skriver generalsekreterare Anne Ramberg i ett särskilt yttrande.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart