Datainspektionen inleder granskning av Schengens informationssystem

Nu inleder Datainspektionen en granskning av Schengens informationssystem SIS II som är ett it-system för utbyte av uppgifter om bland annat efterlysta personer mellan medlemsländer i EU. Myndigheten inleder granskning av den svenska delen av SIS II, detta genom bland annat inspektion på plats hos Polismyndigheten.

Information om efterlysta personer

Den information som finns i SIS II är bland annat uppgifter om personer som inte får resa in eller vistas i Schengenområdet, information om personer som är efterlysta för brott samt försvunna personer.

Granskning var fjärde år

Enligt Datainspektionen ska alla EU-länder genomföra en sådan här typ av granskning av sitt nationella SIS II var fjärde år. It-systemet är omfattande och innehåller en stor mängd uppgifter om många personer och det är därför viktigt med återkommande kontroller meddelar Datainspektionen på deras webbplats.

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart