Datainspektionen inleder granskning av Schengens informationssystem

Författare:

|

Datum:

|

Nu inleder Datainspektionen en granskning av Schengens informationssystem SIS II som är ett it-system för utbyte av uppgifter om bland annat efterlysta personer mellan medlemsländer i EU. Myndigheten inleder granskning av den svenska delen av SIS II, detta genom bland annat inspektion på plats hos Polismyndigheten.

Information om efterlysta personer

Den information som finns i SIS II är bland annat uppgifter om personer som inte får resa in eller vistas i Schengenområdet, information om personer som är efterlysta för brott samt försvunna personer.

Granskning var fjärde år

Enligt Datainspektionen ska alla EU-länder genomföra en sådan här typ av granskning av sitt nationella SIS II var fjärde år. It-systemet är omfattande och innehåller en stor mängd uppgifter om många personer och det är därför viktigt med återkommande kontroller meddelar Datainspektionen på deras webbplats.

Läs mer här.