Datainspektionen inleder granskning av överföring av personuppgifter till tredje land

Författare:

|

Datum:

|

Intresseorganisationen None of Your Business (NOYB) har lämnat in sex klagomål till Datainspektionen rörande svenska företag. Det handlar om företag som för över personuppgifter till USA, vilket går i strid med lagen för överföring av personuppgifter till tredje land.

Ett gemensamt grepp kring klagomålen

Datainspektionen meddelar ”att de svenska granskningarna sker inom ramen för den arbetsgrupp som inrättats av Europeiska dataskyddstyrelsen, EDPB, för att hantera ett hundratal klagomål som NOYB har lämnat in och som riktas mot företag i olika länder i Europa.” Myndigheten menar att genom att ta ett gemensamt grepp kring klagomålen som kommit in säkerställs bland annat enhetliga bedömningar.

Läs mer här.