Datainspektionen har granskat åtta vårdgivare – brister i åtkomst till journaluppgifter

Vid en granskning av åtta vårdgivare har Datainspektionen funnit brister i hur vårdgivare styr personalens åtkomst till journaluppgifter. ”Myndigheten har upptäckt brister som i sju av de åtta fallen leder till administrativa sanktionsavgifter upp till 30 miljoner kronor”, skriver Datainspektionen på sin hemsida.

Behovs- och riskanalys

Granskningens fokus har varit att se över om vårdgivarna har gjort den behovs- och riskanalys som krävs för att kunna ge de anställda rätt behörighet till personuppgifter i vårdgivarens huvudjournalssystem. För att vårdgivarna ska kunna tilldela personalen rätt behörighet måste alltid en behovs- och riskanalys först göras, detta så att verksamheterna kan garantera patienterna det integritetsskydd de har rätt till.

Stora brister

Det visade sig att sju av vårdgivarna inte gjort någon behovs- och riskanalys medan en vårdgivare genomfört analysen men med vissa brister. Myndigheten konstaterar att bristerna hos de sju vårdgivarna är så pass allvarliga att det leder till en administrativ sanktionsavgift mellan 2,5 miljoner och 30 miljoner kronor.

Vägledning som stöd för vårdgivare

En sammanfattande vägledning med slutsatserna från granskningen finns nu publicerad på Datainspektionens hemsida. Vägledningen ska ge stöd åt vårdgivare vid genomförandet av sådana analyser som behöver göras innan behörighet ska tilldelas i journalsystem.  

Läs mer här.

Logga in

Ej medlem? Registrera dig

Återställ lösenord

Bli medlem


  Forum för Dataskydd bidrar till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Stärk ditt dataskyddsarbete med kompetens från drygt 800 medlemmar på våra seminarier och nätverksträffar. Medlemmar går gratis på våra seminarier och nätverksträffar samt till rabatterat pris på Nordic Privacy Arena.

  Studentmedlemskap upphör automatiskt efter ett år, därefter behövs ny ansökan. Ange också ert mecenatkortnr i meddelandefältet.

  Det är viktigt att meddela oss om du byter arbetsplats, faktureringsadress, telefonnummer, mailadress eller annan viktig information. När du byter arbetsplats eller annan ovannämnd information mailar du oss och meddelar detta på info@dpforum.se så att vi kan säkerställa kontinuitet i ditt medlemskap.

  Ordinarie medlemskap: 1645 kr per år.
  Student: Gratis första året, sedan 200 kr per år (är du anställd på ett företag gäller ordinarie pris).
  Genom att fylla i formuläret, godkänner jag att Forum för Dataskydd lagrar mina personuppgifter i sin databas som kommer användas för att förse mig med relevant information om Forum för Dataskydds tjänster och erbjudanden.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Go to cart